top of page
Search

Mitzahai original jeans


Mitzahai original jeans


กางเกงยีนส์ ผ้าดิบ raw denim ตัวนี้ถืเป็นตัวเปิด Collection MVC ( Mitzahai vintage clothing ) ขอเรียก collec นี้ว่า MVC งานของ MVC จะเป็นงานที่เน้นไปทาง reproduct เป็นการหยิบเอา Detail งานปีเก่าๆ กลับมาทำใหม่ในรูปแบบของมิตรสหาย ตัวนี้ได้ไอเดียมาจาก livi's 501xx ซึ่งเป็นตัวแรกที่เราได้ผ้าที่มีความใกล้เคียงกับตัวเก่า มาทำงานนี้ เราใช้ป้ายปะเก็น และ palody งานป้ายให้เป็นแบบฉบับของเรา งานตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ ตรงตามงานเก่า ไม่ว่าจะเป็น สีด้าย หมุด หรือป้าย และทรง เราเลือกใช้ตรงกระบอกกลางแต่มีการปรับแพทเทินให้เข้ากับ ยุคนี้นิดหน่อย เพื่อให้ใส่ออกมาได้ตรงสมัย และตรงเทรน ด้วยงานตัวเก่านี้ เป็นกระบอกตรง ค่อนข้างใหญ่ เราปรับให้เล็กลงจะจากเดิม ประมาณ 1 นิ้ว พอใส่ออกมาดูพอดีขึ้นมาก เหมาะกับบ้านเรา เพราะทรงของงานปีเก่านั้น เป็นงานทรงฝรั่ง ซึ่งตัวเค้าค่อนข้างใหญ่ เลยต้องมาปรับแพทเทินใหม่ ให้เหมาะสม


339 views0 comments

Comments


bottom of page